3 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

3rd AGM

 

3rd year of Gabungan Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Tamil Malaysia (PERTAMA) was successfully held in SJK TAMIL Sarawathy ,Petaling Kuala Lumpur.

This event was attend by our Timbalan Menteri Pernerangan,Komunikasi Dan Kebudayaan YB Senator Dato Maglin Dennis D’Cruz.

Our YB arrived around 9.30am at SJKT Sarawathy. The arrival YB was welcome by out PERTAMA president Mr. S. Rajarathanam and committee members.YB was brought to the registration palace and then YB enters to the council. After a great speech by our event president, Mr llanggoRajasingam then followed by our president Mr. S. Rajarathanam.

After our president’s speech, our special guest YB Senator Dato Maglin Dennis D’Cruz was given his speech and officially do the opening ceremony for our 3rd year AGM. Then YB was brought down from the stage to see our members and small photo shot.

Then the event goes to a small or short film show about our PERTAMA event last a few months which is successfully done by our PERTAMA. Followed by the event PERTAMA official blog was Launch by YB Senator Dato Maglin Dennis D’Cruz.
http://pertamamalaysia.blogspot.com

Then YB leaves the AGM around 11.30am. After that, all committee member takes place at the stage.
All delicates and member asking question and some new members elected.

Then finally the AGM was ended with Mr Lianggo closing speech.All members take launch with committee and other delicates.

** Thank You for those are attend the AGM and those unable attend invited to next AGM or event**

PERTAMA

தலைவர் தொடர்பு எண்

(+6) 012 - 623 2036

துணைத் தலைவர் தொடர்பு எண்

(+6) 013 - 361 5575

செயலாளர் தொடர்பு எண்

(+6) 012 - 394 0183

அலுவலக முகவரி

38 JALAN 4/8, TAMAN SRI GOMBAK,

68100 BATU CAVES, SELANGOR

மின்னஞ்சல் முகவரி

பயனுள்ள வலைத்தள இணைப்புகள்

2024 Copyright - All Rights Reserved PERTAMA (12345678-A)
வலைதளம் வடிவமைத்தது - G Angle Tech | Web Design Selangor