பேரவையை பற்றி

மலேசியத் தமிழ்ப் பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கங்களின் பேரவை

அமைப்புக் கூட்டம் 27 ஏப்ரல் 2008-ல் நடைபெற்றது.

கலந்துக்கொண்ட பள்ளிகளுள் :
அ) தேசிய வகை பங்சார் தமிழ்பள்ளி
ஆ) தேசிய வகை சரஸ்வதி தமிழ்பள்ளி
இ) தேசிய வகை சிம்பாங் லீமா தமிழ்பள்ளி
ஈ) தேசிய வகை வாட்சன் தமிழ்பள்ளி
உ) தேசிய வகை அம்பாங் தமிழ்பள்ளி
ஊ) தேசிய வகை மிட்லண்ட்ஸ் தமிழ்பள்ளி
எ) தேசிய வகை பெத்தாலிங் ஜெயா தமிழ்பள்ளி

 

சந்திப்புகள் நடைபெற்றது

ஆதரவாளர்கள்

பங்கேற்பாளர்கள்

பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கங்கள்

பேரவையின் நோக்கங்கள்

மலேசியாவிலுள்ள தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கங்களை ஒருங்கிணைத்து அவற்றின் நோக்கங்களையும் அபிலாய்ட்சைகளையும் பிரதிபலிப்பது

நாட்டிலுள்ள தமிழ்ப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்வை விதைத்து சகோதரத்துவத்தை வளர்ப்பது.

சங்கங்கள் மற்றும் அவற்றின் உறுப்பினர்களிடையே கல்வி, கலை, சமூகப் பொது நலம் , விளையாட்டு போன்ற துறைகளில் ஆர்வத்தை வளர்த்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது.

தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் அங்கு கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கும் இயன்றளவு உதவிகளைச் செ ய்வது.

PERTAMA

தலைவர் எண்

(+6) 012 - 2157 - 491

செயலாளர் எண்

(+6) 013 - 3615 - 575

மின்னஞ்சல் முகவரி

அலுவலக முகவரி

தேசிய வகை தமிழ்ப்பள்ளி பங்சார், மலேசியா

பயனுள்ள வலைத்தள இணைப்புகள்

2024 Copyright - All Rights Reserved PERTAMA (12345678-A)
வலைதளம் வடிவமைத்தது - G Angle Tech | Web Design Selangor