பட தொகுப்பு

2019

18/8/2019

10 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2018

29/8/2018

9 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2016

28/8/2016

7 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2015

23/8/2015

6 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2014

21/9/2014

5 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2012

29/7/2012

3 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2011

24/7/2011

2 – ஆம் ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2010

25/7/2010

ஆண்டு பேராளர் மாநாடு

2008

27/4/2008

அமைப்புக் கூட்டம்

PERTAMA

தலைவர் தொடர்பு எண்

(+6) 012 - 623 2036

துணைத் தலைவர் தொடர்பு எண்

(+6) 013 - 361 5575

செயலாளர் தொடர்பு எண்

(+6) 012 - 394 0183

அலுவலக முகவரி

38 JALAN 4/8, TAMAN SRI GOMBAK,

68100 BATU CAVES, SELANGOR

மின்னஞ்சல் முகவரி

பயனுள்ள வலைத்தள இணைப்புகள்

2024 Copyright - All Rights Reserved PERTAMA (12345678-A)
வலைதளம் வடிவமைத்தது - G Angle Tech | Web Design Selangor